Sistem Durumu

  • Yeşil Daire: Kullanılamaz
  • Yeşil Daire: Bakımda
  • Yeşil Daire: Kullanılabilir